Si të rrisim një lexues të mirë

Nuk është asnjëherë shumë herët për të përdorur librat. Por,  për fëmijët  e vegjël qëllimi nuk është t’u mësojmë të lexojnë para se ata të shkojnë në shkollë. Sipas specialistëve të kësaj grupmoshe çështja më e rëndësishme është “ përshtashmëria zhvillimore”.  Prindërit kanë prirjen për të nxitur fëmijët drejt rritjes …

Përshtatja e fëmijës në çerdhe

Çfarë është përshtatja e fëmijës në çerdhe? Përshtatja e fëmijës në  çerdhe është një proçes i cili nis me shkëputjen e fëmijës nga mjedisi familjar dhe  njohjen e pranimin e një mjedisi të ri, në rastin konkret mjedis përkujdesës dhe edukues  ku 2 ose më shumë edukatore kujdesen për fëmijët …

Stimulimi i pavarësisë dhe kuriozitetit në fëmijërinë e hershme

Ndihmoje fëmijën të bëhet më i pavarur Sa më shumë të rritet fëmija juaj aq më shumë ai/ajo e kupton se është një individ ndryshe nga ju. Nevoja për t’i bërë gjërat vetë vjen si pasojë e rritjes së identitetit. Më poshtë ofrohen këshilla për të shtuar zellin e fëmijës …

Si të rrisim fëmijë të lumtur

E rëndësishme Ashtu si çdo prind që dëshiron më të mirën për fëmijët e saj, Anila ka bërë gjithçka që fëmijët e saj të jenë të shëndetshëm, të përfshihen në shumë  aktivitete stimuluese për të plotësuar ditën e tyre, t’u ofrojë atyre dashuri të pakushtëzuar. Por, ajo vazhdon të  bëjë …

Trajnimi i tualetit tek fëmijët

Kur duhet ta filloj trajnimin e tualetit për fëmijën tim? Mos e filloni trajnimin e tualetit derisa ju dhe fëmja juaj të jeni gati. Ju jeni i gatshëm kur ju jeni i aftë të përkushtoheni me kohë dhe energjinë e nevojshme për të inkurajuar fëmijën tuaj ditë për ditë për …

Temperamenti i fëmijës

Çdo fëmijë vjen në botë me një personalitet dhe mënyrë të mësuari të veçantë. Nuk ka mënyrë të drejtë apo të gabuar por ka vetëm mënyra të ndryshme. Pra temperamenti mund të kuptohet si stili personal i fëmijës, i qetë, i gjallë, i ndrojtur, këmbëngulës etj. Temperamenti nuk vendos sjellje, …

Bazat e komunikimit me fëmijët

HYRJE Kushtet e zhvillimit të shoqërisë njerëzore janë gjithmonë e më shpesh drejt transformimeve të mëdha dhe bashkë me to mënyra e të jetuarit dhe kërkesat për jetën. Fëmijëria jonë është e ndryshme nga ajo e prindërve tanë dhe të dyja këto nuk mund të krahasohen me atë që jetojnë …

Zhvillimi normal nga 0 deri në 3 vjeç

HYRJE Vitet e hershme të jetës janë kritike për zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijës dhe vendosin themelet për fitimin e aftësive që ndikojnë mbi sjelljen, të mësuarin dhe shëndetin e tyre. Ndërhyrjet e hershme për promovimin e zhvillimit të fëmijës gjatë kësaj periudhe kritike kanë përfitime afatgjata në gjithë jetën …

Çerdhja “Barbi”

Çerdhja “Barbi” Nr. 48 ndodhet në Njësinë Bashkiake Nr. 4 në Rr. “Bajram Curri”. Çerdhja është godinë dykatëshe me 4 salla fëmijësh. Kati i parë ka  dy grupe  mikse ku secila ka  nga një sallë të madhe për aktivitet dhe një sallë tjetër më të vogël për të ngrënë. Secili grup …

Çerdhja “Filizat”

Çerdhja “Filizat” Nr. 35, ndodhet në Njësinë Bashkiake Nr.7, në Rr. ”Frederik Shiroka”. Çerdhja është godinë dy katëshe. Çerdhja ka  4 ambiente fëmijësh. Kati  i parë  ka dy grupe mikse. Çdo grup ka një sallë për aktivitet dhe ngrënie si dhe një sallë për fjetje. Në këtë kat është dhe …