6. Sa duhet të paguaj këtë muaj? Kur? Si?

Fëmijët në çerdhe dhe kopësht paguajnë vetëm për ditëngrëniet.

Vlera e shërbimit e ofruar në çerdhe është 130 leke ne ditë, e përcaktuar në bazë të ditëve të frekuentimit të çerdhes nga fëmija juaj.

Vlera e sherbimit te ofruar ne kopesht eshte 160 leke ne dite.

Në rast se ju dëshironi të dini se sa duhet te paguani këtë muaj ju lutem dërgoni kërkesën me të dhënat e fëmijës tuaj ne adresën qezhef@femijet.al
Të dhënat duhet të përfshijnë: adresen tuaj te email-it,  emër, atësi, mbiemër të fëmijës si dhe çerdhen apo kopshtin që frekuenton.